Chủ đề nóng

cơ sở sản xuất phân bón

  • Rà soát toàn bộ hồ sơ chất lượng phân bón

    Rà soát toàn bộ hồ sơ chất lượng phân bón

    Có quá nhiều loại phân bón đang lưu thông trên thị trường của nhiều cơ sở, việc lạm dụng quá mức phân bón để lại những hệ lụy không nhỏ lên môi trường đất và nước là những vấn đề còn tồn tại trong ngành nông nghiệp, đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ để tiến tới sản xuất an toàn.