Chủ đề nóng

Công ty CP Long Hậu

  • Cổ phiếu “tổ đại bàng”… nổi sóng

    Cổ phiếu “tổ đại bàng”… nổi sóng

    Nhu cầu đang cao và giá thuê bất động sản công nghiệp tăng lên khiến nhóm cổ phiếu “tổ đại bàng” càng thêm hấp dẫn với giới đầu tư.
  • Giá thuê đất khu công nghiệp tăng mạnh

    Giá thuê đất khu công nghiệp tăng mạnh

    Trong năm 2020, giá thuê đất khu công nghiệp tại khu vực phía Nam tăng từ 15,3% - 23% so với cùng kỳ, còn giá thuê đất khu công nghiệp khu vực miền Bắc cũng tăng từ 14% - 18%. Đây cũng là nguyên nhân khiến cổ phiếu các công ty phát triển khu công nghiệp đang niêm yết đã tăng ít nhất 69,7%.