Chủ đề nóng

cuộc chiến tranh biên giới

  • Đưa sự kiện lịch sử “nhạy cảm” vào sách giáo khoa: Sao phải chờ?

    Đưa sự kiện lịch sử “nhạy cảm” vào sách giáo khoa: Sao phải chờ?

    Thứ trưởng Bộ GD ĐT Nguyễn Vinh Hiển vừa thông tin, SGK lịch sử phổ thông mới sẽ được đưa vào các sự kiện lịch sử được coi có tính “nhạy cảm” như: Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979, phía Tây Nam, hải chiến Hoàng Sa…Các chuyên gia, giáo viên sử cho rằng, không thể chờ đến khi có sách mới.