Chủ đề nóng

đại gia BOT CII

  • Nắm dự án BOT trọng điểm, 'đại gia' CII vẫn bộc lộ sức khỏe tài chính đáng lo

    Nắm dự án BOT trọng điểm, 'đại gia' CII vẫn bộc lộ sức khỏe tài chính đáng lo

    Nổi tiếng với nhiều dự án BOT quan trọng tại TP.HCM, đặc biệt là các dự án đầu tư theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng) ở khu vực điểm nóng Thủ Thiêm, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) lại đang bộc lộ nhiều vấn đề về sức khỏe tài chính khi khoản phải thu tăng mạnh và cấu trúc vốn thiếu an toàn khi nợ vay ở mức xấp xỉ 50% tổng tài sản.