Chủ đề nóng

Đại học kiến trúc cấp bằng sai quy trình

  • Tư liệu bằng cấp của Trịnh Xuân Thanh đang ở TT Lưu trữ Quốc gia(?)

    Tư liệu bằng cấp của Trịnh Xuân Thanh đang ở TT Lưu trữ Quốc gia(?)

    Sau 3 tuần đề nghị cung cấp thông tin, trao đổi với Dân Việt, ông Đỗ Việt Phương - Phó trưởng Phòng Tổng hợp (Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho biết vẫn đang tìm lại tư liệu về bằng đại học của ông Trịnh Xuân Thanh ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.
  • "Nghi án" cấp bằng đại học sai quy định cho Trịnh Xuân Thanh?

    "Nghi án" cấp bằng đại học sai quy định cho Trịnh Xuân Thanh?

    Mặc dù bị can Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT của PVC) học tại Đại học Kiến trúc Hà Nội khóa 1985-1990, nhưng tới 2003 trường này mới cấp bằng tốt nghiệp trong khi theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo chỉ được bảo lưu kết quả 2 năm. Có hay không trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cấp bằng sai quy định cho Trịnh Xuân Thanh?