Chủ đề nóng

đánh chìm tàu cá

  • Indonesia đánh chìm 13 tàu cá Việt Nam

    Indonesia đánh chìm 13 tàu cá Việt Nam

    Chính quyền Indonesia ngày 5.4 đã đánh chìm 23 tàu cá nước ngoài, trong đó chủ yếu là tàu Việt Nam và Malaysia với lý do những tàu này "hoạt động trái phép" trong vùng biển của Indonesia.
  • Indonesia đánh chìm tàu cá Việt Nam

    Indonesia đánh chìm tàu cá Việt Nam

    Các tàu cá của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar đã bị cho nổ tung hoặc đánh chìm tại 5 địa điểm khác nhau trên toàn Indonesia.