Chủ đề nóng

"Đánh mất nền tảng đạo đức là bước ngắn nguy hiểm dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa"

Bách Thuận Thứ sáu, ngày 19/05/2023 14:39 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, đánh mất nền tảng đạo đức là bước ngắn nguy hiểm dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hoá.
Bình luận 0

Ngày 19/5/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng chuẩn mức đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Dự Hội thảo có ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nêu, xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên là vấn đề rất hệ trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những nội dung căn cốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh ngay từ khi tuyên truyền, vận động thành lập Đảng trong tác phẩm "Đường kách mệnh".

"Đánh mất nền tảng đạo đức là bước ngắn nguy hiểm dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa" - Ảnh 1.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, nhiều cán bộ bị xử lý vì danh lợi cá nhân, bất chấp kỷ luật Đảng. Ảnh: Trần Vương

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong di chúc thiêng liêng, đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Thấm nhuần sâu sắc những chỉ dẫn có giá trị to lớn và quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn quan tâm chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục; là yêu cầu quan trọng cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh; là đạo đức, là văn minh, là tổ chức của những người ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo nhân dân xứng đáng với trọng trách được nhân dân giao phó.

Qua quá trình liên tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên của chúng ta đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về lập trường tư tưởng bản lĩnh chính trị, là những tấm gương cao đẹp, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống…

Nhiều người trong số đó đã anh dũng hi sinh cả cuộc đời mình vì độc lập thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đội ngũ ấy đã trở thành những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng.

Một lý tưởng và văn hóa cao đẹp của Đảng mang lại hiệu ứng lan tỏa to lớn, động viên thuyết phục giáo dục lôi cuốn quần chúng nhân dân tin tưởng thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

"Đánh mất nền tảng đạo đức là bước ngắn nguy hiểm dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa" - Ảnh 2.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia này do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Trần Vương

Tuy nhiên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, nhìn thẳng vào sự thật rằng vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên, kể cả cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa gây bất bình, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, thực tiễn cho thấy, khi người cán bộ đảng viên không thường xuyên học tập tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất sẽ dần đánh mất mình, đánh mất nền tảng gốc là đạo đức cách mạng, dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị và đó là một bước ngắn, hết sức nguy hiểm dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa.

"Nhiều trường hợp cán bộ bị kỷ luật Đảng và xử lý trước pháp luật thời gian qua có nguyên nhân gốc rễ là không chú ý giữ gìn đạo đức cách mạng, đã vi phạm Điều lệ đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, vì danh lợi cá nhân mà bất chấp kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước" – ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Nêu một số vấn đề có tính định hướng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu, nhà khoa học, thảo luận một số vấn đề cụ thể, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn những yêu cầu cấp bách của việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, tiếp tục làm rõ các nhân tố tác động mới được yêu cầu mới tác động đến đạo đức của cán bộ đảng viên.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp triển khai thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiệu quả, khả thi và có tác động lan tỏa tích cực rộng lớn trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, trong đó cần lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức người cách mạng là nền tảng tư tưởng, cơ sở thế giới quan và phương pháp luận để xây dựng.

Bên cạnh đó, phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay, chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, giải pháp xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem