Chủ đề nóng

Đề án trồng một tỷ cây xanh

  • Không chỉ là một tỷ cây xanh

    Không chỉ là một tỷ cây xanh

    Không chỉ là một tỷ cây xanh, mà mỗi người đều nhận thấy những giá trị to lớn của rừng, từ đó ứng xử với rừng văn minh hơn, công bằng hơn. Đây mới là mục tiêu cao nhất, nhân văn nhất của Đề án trồng một tỷ cây xanh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.