Chủ đề nóng

Đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Anh Thư (tổng hợp) Thứ ba, ngày 15/12/2015 06:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Sáng 14.12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Bình luận 0

Theo chương trình dự kiến, tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành T.Ư sẽ bàn về các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; về nhân sự Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII; Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng...

Tại hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Báo cáo công tác tài chính Đảng và Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 12 đến Hội nghị T.Ư 13.

1.547 trang góp ý văn kiện trình Đại hội XII

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số vấn đề để T.Ư thảo luận. Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, tính đến ngày 6.11, đã có 68 đảng bộ trực thuộc T.Ư gửi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ (và của đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện) góp ý vào các văn kiện trình Đại hội XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khai mạc sáng 14.12. Ảnh: VGP 

Từ ngày 15.9 đến 31.10, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi về T.Ư hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và kiều bào ở nước ngoài cũng đã gửi thư, tài liệu, nhiệt tình đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Các cơ quan chức năng của T.Ư đã tập hợp, phân loại các ý kiến đóng góp và xây dựng báo cáo tổng hợp, tổng cộng 1.547 trang.

Hầu hết các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước; hoan nghênh việc T.Ư cho công bố sớm Dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến nhân dân; cho rằng đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào báo cáo giải trình, tiếp thu và toàn văn các dự thảo với tinh thần thực sự cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân; tập trung cho ý kiến đối với các đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và toàn văn Dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau. Đồng thời cũng cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng.

Từ đó, xem xét thông qua toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng.

Đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Về nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XII, theo Tổng Bí thư, tại Hội nghị T.Ư lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo T.Ư về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành T.Ư; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII.

T.Ư sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các ​vị Ủy viên T.Ư khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các vị Ủy viên T.Ư khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII. Đồng thời, T.Ư cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các vị đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII.

Theo quy trình công tác nhân sự, các vị Ủy viên T.Ư khóa XI (kể cả chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Nhấn mạnh đây là công việc hết sức hệ trọng, Tổng Bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận, cho ý kiến, tạo sự thống nhất cao, làm cơ sở để T.Ư bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy trình.

Tổng Bí thư đề nghị, các ủy viên T.Ư trên cơ sở nắm chắc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và thực tiễn chỉ đạo tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, đặc biệt là kết quả thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành T.Ư khóa XI ban hành, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử trình Đại hội XII của Đảng. Chú trọng bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị T.Ư lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên T.Ư nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 22.12.   

Thảo luận 3 nội dung, 4 nhóm giải pháp về xây dựng đảng

Tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng là một trong những nội dung trọng tâm được Hội nghị T.Ư lần thứ 13 tập trung thảo luận.

 Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành T.Ư khóa XI đã đề ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và yêu cầu “giữa nhiệm kỳ phải sơ kết, cuối nhiệm kỳ tổng kết, báo cáo Ban Chấp hành T.Ư, Đại hội Đảng”.

Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng bộ trực thuộc T.Ư tiến hành tổng kết và xây dựng Báo cáo trình Đại hội đảng bộ cấp mình. Các tỉnh ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc T.Ư đã tiến hành tổng kết một cách nghiêm túc, trách nhiệm, đã xây dựng báo cáo tổng kết trình Đại hội đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2015-2020 và báo cáo với T.Ư.

Tổng Bí thư nêu rõ trên cơ sở các báo cáo tổng kết của các đảng bộ trực thuộc, Bộ phận Thường trực T.Ư 4 đã chuẩn bị dự thảo các báo cáo tổng kết; tổ chức 4 hội nghị tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh để lấy ý kiến của đại diện 42 tỉnh ủy, thành ủy và 31 cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu, chỉ đạo hoàn chỉnh để trình Ban Chấp hành T.Ư.

Tổng Bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung nêu trong Báo cáo, tập trung vào 3 nội dung và 4 nhóm giải pháp. Đó là đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết, chỉ rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra. Đồng thời, góp ý thêm về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Quốc hội, Chính phủ những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem