Chủ đề nóng

điều kiêng kỵ tháng củ mật

  • 5 điều kiêng kỵ cần biết khi vào tháng Chạp

    5 điều kiêng kỵ cần biết khi vào tháng Chạp

    Tháng Chạp còn được gọi là tháng Củ mật vì đây là khoảng thời gian mọi người dễ gặp phải điều không may mắn, dễ hao tài, tốn của. Vì vậy, trong dân gian đã nghiệm ra những điều kiêng kỵ khi bước vào tháng Chạp.