Chủ đề nóng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gửi thư cảm ơn Công ty Điện lực Gia Lai