Chủ đề nóng

doanh nghiệp khó vay vốn

  • Doanh nghiệp khó tiếp cận các gói hỗ trợ

    Doanh nghiệp khó tiếp cận các gói hỗ trợ

    Dù Chính phủ đã dành nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do dịch Covid-19 để phục hồi sản xuất, nhưng trên thực tế, các DN vẫn khó tiếp cận các gói hỗ trợ này…