Chủ đề nóng

động Mê Cung

  • Công trình hàng chục tỷ xây dựng "chui" giữa vùng lõi vịnh Hạ Long

    Công trình hàng chục tỷ xây dựng "chui" giữa vùng lõi vịnh Hạ Long

    Mặc dù chưa có đánh giá tác động môi trường, chưa có giấy phép xây dựng nhưng các đơn vị thi công đã tập kết máy móc, đưa vật liệu thi công rầm rộ ở vùng lõi di sản thiên nhiên Thế giới - vịnh Hạ Long.
  • Cốc Cốc đẩy lỗi dịch chuyển thắng cảnh vịnh Hạ Long do Google

    Cốc Cốc đẩy lỗi dịch chuyển thắng cảnh vịnh Hạ Long do Google

    “Việc phân định địa giới bản đồ tại một số địa danh chưa chính xác hoặc không đủ dữ liệu bản đồ là lỗi của nhà cung cấp bản đồ Google”, trả lời của phía Công ty Cốc Cốc với báo chí về việc nhiều địa danh, hang động vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) "bỗng dưng" thuộc TP. Hải Phòng khi tra cứu trên phần mềm Bản đồ Cốc Cốc.