Chủ đề nóng

Đồng Nai làm OCOP

  • Đồng Nai làm OCOP: Chú trọng khai thác đặc sản bản địa

    Đồng Nai làm OCOP: Chú trọng khai thác đặc sản bản địa

    Nét nổi bật của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 2020 tại Đồng Nai là các địa phương tập trung khai thác nét đặc sắc, thế mạnh riêng của những đặc sản bản địa, nhất là tập trung xây dựng thương hiệu cho nông sản chế biến.