Chủ đề nóng

dự án safegro

  • Canada tài trợ 280 tỷ đồng xây dựng lĩnh vực an toàn thực phẩm ở Việt Nam

    Canada tài trợ 280 tỷ đồng xây dựng lĩnh vực an toàn thực phẩm ở Việt Nam

    "Dự án sẽ tập trung cải thiện hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trong hoạch định, thực thi các chính sách pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm. Qua đó, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh" - Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết.