Chủ đề nóng

đường tình dục

  • Gia tăng nhiễm HIV ở nhóm nam đồng giới

    Gia tăng nhiễm HIV ở nhóm nam đồng giới

    Năm 2020, Việt Nam phát hiện hơn 13.000 trường hợp nhiễm mới HIV. Đáng lo ngại, tỷ lệ lây nhiễm qua đường tình dục đang gia tăng mà phần lớn là ở nhóm nam quan hệ đồng giới (MSM).