Chủ đề nóng

G39

  • Nhóm họa sỹ G39 với triển lãm “Sắc Dó và gốm Hương Canh”

    Nhóm họa sỹ G39 với triển lãm “Sắc Dó và gốm Hương Canh”

    Nhóm họa sỹ G39 phối hợp với Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ tổ chức triển lãm "Sắc Dó và gốm Hương Canh" nhằm tôn vinh hai làng nghề truyền thống của Việt Nam là làng nghề làm giấy dó Dương Ổ (Bắc Ninh) và làng nghề làm gốm sành Hương Canh (Vĩnh Phúc).