Chủ đề nóng

Ga Tháp Chàm

  • Vì sao hàng nghìn ha đất nông nghiệp ở các tỉnh Nam Trung bộ bị bỏ hoang?

    Vì sao hàng nghìn ha đất nông nghiệp ở các tỉnh Nam Trung bộ bị bỏ hoang?

    Nhiều năm trước, hai tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận đã thu hồi hàng trăm ha đất nông nghiệp để làm các khu công nghiệp (KCN) với hy vọng đây là đòn bẩy kinh tế, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Nhưng rồi năm lại năm, nông dân đau lòng nhìn đất bỏ hoang... Vì đâu nên nỗi?