Chủ đề nóng

giác độ

  • Lý thuyết và thực tế

    Lý thuyết và thực tế

    (Dân Việt) - Đợt điều chỉnh tỷ giá 11-2, vừa ngay sau tết - nói là việc làm chủ động của Ngân hàng Nhà nước, nhằm điều hành tỷ giá chủ động, phù hợp với tình hình cung cầu ngoại tệ, bảo đảm tăng tính thanh khoản của thị trường, góp phần kiềm chế nhập siêu… cũng đúng.