Chủ đề nóng

giải trình về sai phạm lò đào tạo tiến sĩ

  • Lý giải hàng loạt sai phạm ở "lò sản xuất tiến sĩ"

    Lý giải hàng loạt sai phạm ở "lò sản xuất tiến sĩ"

    Thanh tra Bộ GD ĐT vừa công bố kết luận trong đó chỉ ra hàng loạt những sai phạm của Học viện Khoa học xã hội trong việc đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Có thời điểm tháng 12.2016, "lò" này đã "ấp" tới 3.595 tiến sĩ và thạc sĩ; có giảng viên được giao hướng dẫn 44 người tại 1 thời điểm...