Chủ đề nóng

giám sát tăng quyền lợi

  • Tăng kiểm tra, giám sát vì quyền lợi cho nông dân

    Tăng kiểm tra, giám sát vì quyền lợi cho nông dân

    Để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, Hội ND tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, các cấp Hội đã kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp, chương trình công tác phù hợp với từng địa phương, mang lại những lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân.