Chủ đề nóng

giáo sư nguyễn lân hùng

  • Mắc ca Việt Nam cần phải được đầu tư thương hiệu hơn nữa

    Mắc ca Việt Nam cần phải được đầu tư thương hiệu hơn nữa

    Đó là nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về loại cây trồng chiến lược của vùng Tây nguyên, cây Mắc ca. Theo đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mắc ca là cây trồng đa mục tiêu, mang lại giá trị kinh tế cao nếu đẩy mạnh chế biến sâu, nhưng nhất thiết phải được đầu tư xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này.
  • Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng đề xuất xây bia đá “khổng lồ” cạnh Hồ Tây

    Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng đề xuất xây bia đá “khổng lồ” cạnh Hồ Tây

    “Tôi đề xuất, sẽ xây một bia đá khổng lồ đặt ngay cạnh hồ, trên đó sẽ khắc tên các đơn vị và cá nhân đã có đóng góp từ 10 tỷ đồng trở lên để làm sạch hồ Tây… Tấm bia đó sẽ được lưu danh ngàn năm”.