Chủ đề nóng

giao thông. ql6.

  • Người dân quây trạm BOT Hoà Lạc, Bộ GTVT xử lý ra sao?

    Người dân quây trạm BOT Hoà Lạc, Bộ GTVT xử lý ra sao?

    Bộ GTVT sẽ tiếp tục có ý kiến với địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí và làm việc với bộ ngành liên quan, địa phương, nhà đầu tư đề có giải pháp xử lý dứt điểm vấn đề tồn tại.