Chủ đề nóng

giáo viên đứng đường

  • Hơn 600 giáo viên, nhân viên ở Thanh Hóa có nguy cơ "ra đường"

    Hơn 600 giáo viên, nhân viên ở Thanh Hóa có nguy cơ "ra đường"

    Hiện nay 641 giáo viên, nhân viên trên địa bàn huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp khi mới đây, địa phương này đã phát đi thông báo chủ trương đối với lao động hợp đồng tại các đơn vị trường học. UBND huyện Yên Định đang xin chủ trương của tỉnh Thanh Hóa để giải quyết vấn đề lao động hợp đồng.