Chủ đề nóng

Hà Nội chuyển đổi vị trí công tác hơn 1,1 nghìn trường hợp để phòng, ngừa tham nhũng

Bách Thuận Thứ năm, ngày 11/05/2023 15:31 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Để phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí, Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản quy pháp pháp luật, tiến hành nhiều cuộc kiểm tra và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhiều cán bộ.
Bình luận 0

Kiến nghị thu hồi hơn 50 nghìn tỷ đồng qua thanh tra

Sáng nay (11/5), Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025" đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức thông tin, sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình, 80 văn bản đã được ban hành; 15 chuyên đề triển khai thực hiện Chương trình được xây dựng; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, xử lý và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.

Kết quả 100% quận, huyện, thị ủy, sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 3.208 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hà Nội chuyển đổi vị trí hơn 1,1 nghìn trường hợp để phòng, ngừa tham nhũng - Ảnh 1.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, "quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm". Ảnh: Viết Thành/HNM

Triển khai các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí, Hà Nội đã ban hành 77 văn bản quy phạm pháp luật; các địa phương, đơn vị ban hành 39 văn bản; tiến hành 1.215 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 1.154 trường hợp. Qua kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, xử lý kỷ luật 72 trường hợp.

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả. Cụ thể, đã tiến hành kiểm tra đối với 3.542 tổ chức Đảng, 992 đảng viên; giám sát đối với 2.212 tổ chức Đảng, 1.098 đảng viên. Thanh tra Thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai 691 cuộc thanh tra; đã kết luận 420 cuộc.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 50,593 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 104 tập thể và 172 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 5 vụ án, 133 vụ việc có dấu hiệu phạm tội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử phạt 105,9 tỷ đồng.

Thành ủy Hà Nội cũng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại 8 đơn vị. Bí thư Thành ủy tổ chức 24 buổi đối thoại và tiếp công dân theo quy định.

Hà Nội chuyển đổi vị trí hơn 1,1 nghìn trường hợp để phòng, ngừa tham nhũng - Ảnh 2.

Theo báo cáo, Hà Nội đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 1.154 trường hợp khi triển khai các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí. Trong ảnh là Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành/HNM

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 70 tập thể, 156 cá nhân để xảy ra sai phạm; kiến nghị thu hồi 240 triệu đồng và 5.183m2 đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 11 vụ việc… Theo đánh giá, việc tổ chức, thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy trong nửa nhiệm kỳ vừa qua của Hà Nội cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Một số cơ quan phần lớn không tự phát hiện ra tham nhũng, lãng phí

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy đã được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện; thận trọng, bài bản và đi vào chiều sâu; đạt nhiều kết quả quan trọng…

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU và sau 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng,

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Cụ thể như tính nêu gương của người đứng đầu và sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc còn chưa sâu sát, chưa kịp thời, chưa quyết liệt; chưa tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hà Nội chuyển đổi vị trí hơn 1,1 nghìn trường hợp để phòng, ngừa tham nhũng - Ảnh 3.

Theo đánh giá, công tác tự phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở nội bộ một số cơ quan yếu, phần lớn không tự phát hiện ra các hành vi tham nhũng. Ảnh: Viết Thành/HNM

Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chậm cải cách thủ tục hành chính, chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; chậm xây dựng hoặc chậm sửa đổi quy chế, quy trình xử lý công việc; dẫn đến chưa cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân, chưa minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, nhất là việc giải quyết hồ sơ, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân; tạo bức xúc cho xã hội, tạo kẽ hở, dễ phát sinh hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức.

Đáng chú ý, công tác tự phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ một số cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn là khâu yếu, phần lớn là không tự phát hiện ra các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện nhiều sai phạm, nhưng phát hiện để chuyển cơ quan điều tra các sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực chưa nhiều…

Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp của thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục và quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trên.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội yêu cầu, cả hệ thống chính trị Thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của thành phố, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; gắn với thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình và phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xảy ra tại đơn vị mình.

"Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn" – Bí thư Đinh Tiến Dũng nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để không tạo kẽ hở, dễ bị lợi dụng; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bí thư Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là thanh tra công vụ, kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ đầu sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem