Chủ đề nóng

hãng tư nhân

  • Phim tư nhân áp đảo Cánh diều Vàng

    Phim tư nhân áp đảo Cánh diều Vàng

    (Dân Việt) - Trong 12 bộ phim truyện nhựa tham gia Cánh diều Vàng 2011 chỉ có 2 bộ phim của Hãng phim Truyện Việt Nam, còn lại là phim của các hãng tư nhân.