Chủ đề nóng

Hội Nông dân Bà Rịa Vũng Tàu

 • Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu thu “trái ngọt” sau 10 năm

  Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu thu “trái ngọt” sau 10 năm

  Vừa qua, Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X), về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2012-2020”. Đồng thời tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019.
 • Bà Rịa-Vũng Tàu: Có vốn vay ưu đãi, nông dân hết nợ, hết nghèo

  Bà Rịa-Vũng Tàu: Có vốn vay ưu đãi, nông dân hết nợ, hết nghèo

  Thời gian qua, nhờ các nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước, địa phương, các đoàn thể đã góp phần tạo điều kiện cho nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) triển khai Đề án Giảm nghèo bền vững, với mục tiêu thoát nghèo cho khoảng 400 - 500 hộ nghèo trong 5 năm tới.
 • Hội ND Bà Rịa - Vũng Tàu “bắc cầu” phát triển du lịch

  Hội ND Bà Rịa - Vũng Tàu “bắc cầu” phát triển du lịch

  Hội Nông dân (ND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa phối hợp Sở Du lịch, Sở Công Thương, Sở NNPTNT tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh”.
 • Hội ND Bà Rịa-Vũng Tàu: Xây dựng nhiều mô hình cho thu nhập cao

  Hội ND Bà Rịa-Vũng Tàu: Xây dựng nhiều mô hình cho thu nhập cao

  Với tinh thần “Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân (ND) trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”, nhiệm kỳ vừa qua Hội ND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.