Chủ đề nóng

huy động vốn tín dụng

  • Vay 20 triệu mua 1 con bò, 5 năm "đẻ" ra 15 con, chưa kể đàn gà lợn

    Vay 20 triệu mua 1 con bò, 5 năm "đẻ" ra 15 con, chưa kể đàn gà lợn

    Nhờ có nguồn vốn của Ngân hàng NNPTNT Duy Xuyên (Agribank Duy Xuyên) mà hàng ngàn nông dân trên địa bàn đã yên tâm mở rộng và đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Từ đó, trên địa bàn huyện ngày càng cuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu nhanh chóng.