Chủ đề nóng

khảo sát tiền lương

  • Lương thấp: Lao động không dám lập gia đình, thường xuyên đi vay để chi tiêu, quá cùng cực...
    Bình quân tiền lương của người lao động là 4,9 triệu đồng/người/tháng. Theo kết quả khảo sát, lương thấp, hơn 12% lao động phải thường xuyên đi vay để chi tiêu. Nếu không làm thêm, lao động khó có thể đủ chi tiêu, sinh hoạt. Lương thấp cũng khiến hơn 54% lao động không dám lập gia đình...
  • Khảo sát tiền lương tại ngành Toà án
    Ngày 18.10, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo dẫn đầu đã làm việc với Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC), khảo sát thực trạng chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tòa án nhân dân.