Chủ đề nóng

kỹ thuật chăm sóc cam sành

  • Triệu phú cam bật mí bí quyết bón phân hiệu quả trên cao nguyên đá

    Triệu phú cam bật mí bí quyết bón phân hiệu quả trên cao nguyên đá

    “Để đồi cam cho quả sai trĩu, chất lượng ngon ngọt, việc chăm sóc, bón phân rất quan trọng. Người trồng cần biết kỹ thuật bón phân “4 đúng”. Cụ thể, đối với đồi cam 12 tuổi như của gia đình tôi thường bón phân Lâm Thao từ 3-4 lần/năm. Trong đó, trước lúc cây ra hoa khoảng 4 tuần, bón mỗi gốc từ 1,5 – 2kg loại NPK- S*M1 5.10.3-8”.