Chủ đề nóng

lãi suất huy động tăng

  • Mức mất giá của VND cho cả năm 2019 sẽ dưới 2%?
    Theo BVSC, không loại trừ khả năng vẫn có những đợt tăng lãi suất huy động mang tính cục bộ và chủ yếu diễn ra ở các ngân hàng có quy mô vốn vừa và nhỏ. Trong khi đó, sức ép giảm giá VND được nhận định chung là không lớn. Về tổng thể, mức mất giá của VND cho cả năm 2019 sẽ dưới 2%.
  • Trước 2020, lãi suất huy động sẽ tăng tại các ngân hàng vừa và nhỏ?
    Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt, việc giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước sẽ có tác dụng định hướng, "neo giữ" kỳ vọng khiến mặt bằng lãi suất huy động nói riêng và mặt bằng lãi suất cho vay nói chung ổn định và khó tăng mạnh thêm trong thời gian tới. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trước thềm năm 2020, vẫn có những đợt tăng lãi suất huy động mang tính cục bộ và chủ yếu diễn ra ở các ngân hàng có quy mô vốn vừa và nhỏ.
  • Không có chuyện lãi suất đang thấp kỷ lục!
    “Kỷ lục”, “thấp nhất trong lịch sử” là những cụm từ được sử dụng để nói về lãi suất trong hơn một tháng trở lại đây. Ai không giao dịch tiết kiệm hoặc đi vay ngân hàng mà đọc những dòng tin này thì rất dễ ngộ nhận.