Chủ đề nóng

Làm thẻ căn cước có bị thu lại CMND

  • Làm thẻ căn cước có bị thu lại CMND không?

    Làm thẻ căn cước có bị thu lại CMND không?

    Luật sư cho hay, khi làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thu Chứng minh nhân dân và tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật.