Chủ đề nóng

làm thế nào dể có hộ chiếu vaccine

  • Việt Nam chuẩn bị cấp hộ chiếu vaccine Covid-19
    Bộ Y tế cho biết, việc thực hiện cấp hộ chiếu vaccine đã được thí điểm thực hiện tại 1 số cơ sở y tế. Tuần tới, Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị nhằm triển khai việc cấp hộ chiếu vaccine trên toàn quốc.