Chủ đề nóng

Lãnh đạo Đại hội Hội ND các cấp

Thứ ba, ngày 14/02/2012 06:04 AM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về “Lãnh đạo Đại hội Hội ND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018”.
Bình luận 0

Chỉ thị nêu rõ: Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp NDVN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Để lãnh đạo Đại hội Hội ND các cấp đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo tốt 5 nội dung.

Thứ nhất, chỉ đạo BCH Hội ND các cấp chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết, phát huy dân chủ, trí tuệ của đông đảo cán bộ, hội viên ND để đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong công tác xây dựng Hội, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội và phong trào ND trong nhiệm kỳ qua; phân tích sâu sắc nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm và bài học thiết thực; bám sát Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về NN,ND,NT; Kết luận số 62 của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị quyết của các Đảng bộ địa phương và chủ trương công tác của T.Ư Hội NDVN, vận dụng cụ thể, sáng tạo vào việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới ở mỗi cấp Hội.

Tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ giai cấp NDVN trong giai đoạn hội nhập quốc tế... nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chuyên trách công tác hội, chú trọng ở hai cấp T.Ư và cơ sở, khắc phục tình trạng "hành chính hóa". Đổi mới phương thức hoạt động của Hội, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở; chăm lo một cách thiết thực quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; tổ chức bộ máy chuyên trách cần được kiện toàn tinh gọn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tư vấn nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên ND trong sản xuất và đời sống; vận động hội viên ND phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc CNH, HĐH nông nghiệp và xây dựng NTM.

Trong quá trình lãnh đạo Đại hội, các cấp ủy Đảng cần kết hợp tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 59 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội NDVN trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn"; Kết luận số 61-của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp NDVN giai đoạn 2010-2020"...

Thứ hai, Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và tổ chức Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự BCH, Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt của các cấp Hội...

Thứ ba, Đại hội Hội ND các cấp phải được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo để đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ, đúng nguyên tắc Điều lệ quy định.

Thời gian tiến hành Đại hội cơ sở hoàn thành trong quý II-2012, cấp huyện hoàn thành trong quý IV-2012, cấp tỉnh hoàn thành chậm nhất vào tháng 4.2013. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI sẽ tổ chức trong quý II-2013. Đến Đại hội nhiệm kỳ sau cần bố trí tổ chức Đại hội 4 cấp trong cùng một năm.

Thứ tư, các cấp ủy Đảng chỉ đạo các cấp chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể có liên quan phối hợp, bảo đảm các điều kiện để Hội ND các cấp tiến hành Đại hội theo kế hoạch và đạt kết quả tốt nhất. Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Thứ năm, Ban Dân vận T.Ư chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Hội NDVN, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Văn phòng T.Ư Đảng giúp thực hiện Chỉ thị này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem