Chủ đề nóng

lúa giống mới

  • TBR225 “định vị” trên đồng đất Hà Nam

    TBR225 “định vị” trên đồng đất Hà Nam

    Hà Nam là một trong những tỉnh có tỷ lệ gieo cấy giống lúa chất lượng cao lớn. Nhưng những năm gần đây, bệnh bạc lá hại lúa đã gây hại nặng cho vụ mùa, đặc biệt trên một số giống như Bắc thơm 7.
  • Cấy lúa Đài thơm 8, VNR20, nông dân Vĩnh Phúc lãi 20-23 triệu/ha

    Cấy lúa Đài thơm 8, VNR20, nông dân Vĩnh Phúc lãi 20-23 triệu/ha

    Cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt; khả năng đẻ nhánh, chống chịu sâu bệnh khỏe; cho năng suất, chất lượng cao… là những ưu thế vượt trội của 2 giống lúa thuần Đài thơm 8 và VNR20. Qua khảo nghiệm vụ mùa 2019, Đài thơm 8 và VNR20 đã cho thấy nhiều ưu việt.