Chủ đề nóng

lực lượng công an sẽ mạnh lên sau tinh gọn

  • Tướng Lê Văn Cương: “Lực lượng công an sẽ mạnh thêm sau tinh gọn”

    Tướng Lê Văn Cương: “Lực lượng công an sẽ mạnh thêm sau tinh gọn”

    Liên quan đến Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an vừa được Bộ Chính trị đồng ý thông qua, Thiếu tướng Lê Văn Cương nhìn nhận: "lực lượng công an sẽ mạnh hơn, gần dân hơn sau khi thực hiện tinh gọn bộ máy".