Chủ đề nóng

Lý Quỳ cõng mẹ

  • Thủy Hử: Lý Quỳ cõng mẹ lên Lương Sơn Bạc và cái kết bi thương

    Thủy Hử: Lý Quỳ cõng mẹ lên Lương Sơn Bạc và cái kết bi thương

    Trong Thủy Hử, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ thường được gọi là Thiết Ngưu, ông là một trong số những người khỏe nhất, dữ dằn nhất Lương Sơn Bạc. Tuy vậy, ông cũng là người hiếu thuận vô cùng. Trong truyện, chỉ vì muốn cõng mẹ lên Lương Sơn Bạc để cùng chung sống, tiện bề chăm sóc mà Lý Quỳ đã phải chịu một kết cục đầy bi thương.