Chủ đề nóng

mắt thông minh

  • "Mắt thông minh" chống dịch: Hiện đại nhưng có khả quan?
    Thiết bị kiểm tra khai báo y tế thông minh (Cli - SmartEyes) có thể theo dõi dòng người ra vào với số lượng lớn và phát hiện những trường hợp có nguy cơ lây lan bệnh một cách tự động, thay thế cho việc đo thân nhiệt thủ công, cầm tay, nhằm giảm nguy cơ cho người sử dụng và hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo.
  • Hình ảnh "mắt thông minh" giúp đo thân nhiệt, khai báo y tế chỉ mất 10 giây
    "Mắt thông minh" mang tên CLi-SmartEyes chỉ mất tối đa 10 giây để khai báo y tế, có thể theo dõi lượng người ra vào lớn và tự động phát hiện những trường hợp có nguy cơ lây lan bệnh, thay thế cho việc đo thân nhiệt thủ công nhằm hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo.