Chủ đề nóng

miền trung du

  • Báo Nông Thôn Ngày Nay mang đến nhiều niềm vui

    Báo Nông Thôn Ngày Nay mang đến nhiều niềm vui

    Tôi là một cán bộ Hội ND thường xuyên tham gia viết tin, bài cho báo Nông Thôn Ngày Nay. Thông qua việc cộng tác với tờ báo “Sát cánh cùng nông dân Việt” đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui.