Chủ đề nóng

nghị định 38

 • Bảng lương giáo viên năm 2020

  Bảng lương giáo viên năm 2020

  Trong năm 2020, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên mức 1.600.000 triệu đồng/tháng, trong đó có giáo viên. Điều này sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong bảng lương của giáo viên. Dưới đây là bảng lương của giáo viên trong năm 2020.
 • Bảng lương ngành Tòa án, Kiểm sát mới nhất

  Bảng lương ngành Tòa án, Kiểm sát mới nhất

  Bảng lương ngành Tòa án, Kiểm sát có sự thay đổi theo sự thay đổi của mức lương cơ bản. Bảng lương ngành Tòa án, Kiểm sát mới nhất như thế nào?
 • Bảng lương giáo viên trong năm học mới 2019 - 2020

  Bảng lương giáo viên trong năm học mới 2019 - 2020

  Bảng lương của giáo viên, giảng viên trong năm học mới 2019 – 2020 sẽ có sự thay đổi theo sự điều chỉnh của mức lương cơ sở. Cụ thể sự thay đổi bảng lương sẽ như thế nào?
 • Bảng lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất từ 1/7/2019

  Bảng lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất từ 1/7/2019

  Bảng lương cán bộ công chức, viên chức từ 1/7/2019 sẽ có những sự thay đổi theo sự điều chỉnh của mức lương cơ sở.
 • 9 nhóm lao động sẽ được tăng lương từ 1/7/2019

  9 nhóm lao động sẽ được tăng lương từ 1/7/2019

  Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có 9 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương từ ngày 1.7.2019.
 • DN thực phẩm bị “hành”bởi quy định không có trong Luật?

  DN thực phẩm bị “hành”bởi quy định không có trong Luật?

  “Tư duy quản lý khi ban hành Nghị định 38 là vô cùng lạc hậu. Tại sao lại kiểm tra dựa trên lấy mẫu để nói an toàn hay không khi mẫu làm sao đại diện cho chất lượng của bao nhiêu hàng hóa, trong khi lực lượng quản lý có hạn, sản phẩm hàng hóa ngày càng tăng, chế biến phức tạp?” – TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản đặt câu hỏi.