Chủ đề nóng

người săn phát xít

  • Bí mật về những người cuối cùng "săn phát xít"

    Bí mật về những người cuối cùng "săn phát xít"

    Hơn 70 năm sau khi Chiến tranh Thế giới lần II kết thúc, những tên phát xít đã chết gần hết, những kẻ sống sót cũng đã ngoài 90 tuổi. Vì vậy công việc "săn phát xít" của những công tố viên làm việc trong Văn phòng Trung ương Điều tra Tội phạm Quốc xã cũng mờ nhạt dần và đang sắp phải kết thúc trong nay mai.