Chủ đề nóng

nhà sử học nữ

  • Ban Chiêu – “Khổng Tử của nữ giới Trung Quốc”

    Ban Chiêu – “Khổng Tử của nữ giới Trung Quốc”

    Từ nhỏ, Ban Chiêu đã được gia đình chú ý dạy dỗ nên sớm đã uyên bác, giỏi giang hơn người. Lớn lên, bà thường được mời vào hoàng cung để dạy kinh sử cho hoàng hậu và các quý nhân. Bà được ví như “Khổng Tử của nữ giới Trung Quốc”.