Chủ đề nóng

nỗi oan của vợ Lư Tuấn Nghĩa

  • Nỗi oan thấu trời của vợ Lư Tuấn Nghĩa trong Thủy Hử

    Nỗi oan thấu trời của vợ Lư Tuấn Nghĩa trong Thủy Hử

    Trong những người phụ nữ mang tội ngoại tình để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình của Thủy Hử như Phan Kim Liên (vợ Võ Đại lang), Phan Xảo Vân (vợ Dương Hùng), Diêm Bà Tích (thiếp Tống Giang) và Cổ Thị (vợ Lư Tuấn Nghĩa) thì trường hợp cuối cùng – Cổ Thị là đáng thương hơn cả.