Chủ đề nóng

Nông nghiệp ở ý

  • Trang trại thông minh mới theo mô hình Nông nghiệp 4.0
    Mô hình Nông nghiệp 4.0 của công ty Hà Lan sẽ chứng minh canh tác bền vững thành công với môi trường hạm đội công nghệ được kết nối, độc lập về năng lượng và mô hình kinh tế vòng tròn tại trang trại “Il Raccolto” ở Bologna, Ý.