Chủ đề nóng

NTM Quốc Oai

 • Làng xóm đẹp như phố, Thanh Oai quyết đạt huyện nông thôn mới năm nay

  Làng xóm đẹp như phố, Thanh Oai quyết đạt huyện nông thôn mới năm nay

  Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có 20/20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và 01 xã NTM nâng cao (đạt 100%). Hiện nay, qua rà soát tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM, Thanh Oai đã đạt 9/9 tiêu chí, quyết tâm đạt huyện NTM năm 2020.
 • Hà Nội: 96% người dân Quốc Oai hài lòng với kết quả xây dựng NTM

  Hà Nội: 96% người dân Quốc Oai hài lòng với kết quả xây dựng NTM

  Đến nay, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã có 20/20 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Qua rà soát, tự đánh giá, huyện cũng đã hoàn thiện 9/9 tiêu chí huyện NTM.
 • Quốc Oai phấn đấu thu nhập bình quân hơn 50 triệu đồng/người

  Quốc Oai phấn đấu thu nhập bình quân hơn 50 triệu đồng/người

  Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã cán đích vào cuối năm 2017 với 20/20 xã đạt chuẩn, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc.
 • “Nói ít làm nhiều”, Quốc Oai về đích nhanh

  “Nói ít làm nhiều”, Quốc Oai về đích nhanh

  Đến hết năm 2016, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội đã có 16/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Kết quả đó có được nhờ việc thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân” với nhiều giải pháp mạnh mẽ, với tinh thần làm việc quyết liệt, hiệu quả…