Chủ đề nóng

Nữ nhân viên spa buôn ma túy

  • Nữ nhân viên spa nhận án chung thân

    Nữ nhân viên spa nhận án chung thân

    Lấy vỏ bọc là nhân viên spa, Trương Thị Kiều Trang (22 tuổi) liên hệ các đầu mối ngoại tỉnh mua ma túy về Đà Nẵng rồi giao cho đàn em mang đi tiêu thụ.