Chủ đề nóng

ông Đoàn Văn Ba

  • Biến đồi hoang thành vườn cây trái du lịch sinh thái giá tiền tỷ

    Biến đồi hoang thành vườn cây trái du lịch sinh thái giá tiền tỷ

    Từ diện hộ nghèo của huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), nhờ sản xuất đúng hướng, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, gia đình ông Đoàn Văn Ba, thị trấn Trới, đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Từ khu đồi hoang hoá năm nào, vợ chồng ông Ba đã biến thành khu du lịch sinh thái với vườn cây ăn trái trị giá cả tỷ đồng.
  • Nghèo loanh quanh, quay ra trồng cam Canh lại thành tỷ phú

    Nghèo loanh quanh, quay ra trồng cam Canh lại thành tỷ phú

    Từ diện hộ nghèo, vươn lên thoát nghèo làm giàu, và giờ đây ông Đoàn Văn Ba (khu 8, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) trở thành tỷ phú nhờ trồng cam đường canh.