Chủ đề nóng

phân gà Đồng Phú

  • Phân bón Đồng Phú chinh phục nhà nông bằng chất lượng, vụ mùa bội thu

    Phân bón Đồng Phú chinh phục nhà nông bằng chất lượng, vụ mùa bội thu

    Với nguồn nguyên liệu dồi dào thu gom từ phế thải tại các trang trại chăn nuôi heo, gà rộng lớn, Tập đoàn Hùng Nhơn đã xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón Đồng Phú để xử lý triệt để nguồn chất thải từ chăn nuôi, cung cấp cho bà con các sản phẩm phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh... chất lượng cao.