Phe vé "hét giá", xô xát tranh giành khách trong đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh" về thi sĩ Xuân Quỳnh