Chủ đề nóng

Quận Ba Đình (Hà Nội): Phường thừa nhận dân lấn chiếm đất công nhưng vẫn “tạo điều kiện” cho sử dụng